Δύναμη

Aqua Disiac – άρωμα με φερομόνες γυναίκες-τιμής και αρώματα ανδρών

σεξουαλικά ελκυστική άνθρωπος κάνει την εμφάνιση, τη φωνή, συμπεριφορά, το άρωμα του. Η αναζήτηση του δεύτερου μισού σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, με βάση ένα κατάλληλο, ελκυστική μυρωδιά. Αρώματα με φερομόνες Aqua Disiac έχει σχεδιαστεί ειδικά […]